tirsdag 28. september 2010

Engler - Angels

Siden mange er opptatt av engler og interessert i hvordan engler opererer, har jeg lyst til å skrive et lite innlegg om hvordan Bibelen fremstiller engler. I dette innlegget vil jeg sitere Bibelens egne ord.
Det er veldig mye som kan skrives om temaet "engler" og dette blir bare en liten smak. Har du spørsmål eller meninger som du gjerne vil formidle, er du velkommen til å skrive en kommentar til dette innlegget eller sende meg en mail (blogchurch@yahoo.com).

Bibelen sier ganske mye om engler, av Bibelens 66 bøker, er engler nevnt i 60 av disse!

Stikkord om engler
Engler er skapte vesener (Neh.9:6, Kol. 1:16), de ble skapt lenge før jorden og vi mennesker ble til.
Englene er åndsvesener og er udødelige (Luk. 20:36), de formerer seg ikke og det kan i følge Bibelen virke som de er kjønnsløse (Matt. 22:30).
De er veldige i makt og kraft og utfører Guds handlinger med veldig styrke som ingen kan stå imot (1 Mos:19:22, 2 Mos. 12:29).
Englene er svært tallrike (Åp. 5:11, Dan. 7:10)
De omtales som Guds tjenere som gjør det de får befaling om fra Gud selv.

Det virker som det finnes en slags rangordning i engleverdenen;
Bibelen beskriver  en erkeengel/fyrste/overengel/høvding ved navn
Mikael (Dan. 10:13 og 12:1, Jud.1:9) det kan virke som om denne engelen er rangert øverst, etterfulgt av
Gabriel - Guds budbærer (Dan. 8:16 og 9:21, Luk. 1:19+26),
Serafene (Jes. 6:1-3) serafenes oppgave er å lovsynge Guds navn og egenskaper, deres oppgave er knyttet direkte til Guds trone der de svever rundt den mens de lovpriser Gud,
Kjerubene  (1. Mosebok 3:24, 2. Mos. 25:10-20) ser ut til å være voktere.

Guds engler oprerer på Guds vegne, men de skal ikke tilbes! Bibelen advarer mot dette:
Da Johannes fikk besøk av en engel, skjer følgene: " Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» (Åp. 19:10)
En engel som lar seg tilbe representerer ikke Gud, for det ville være mot engelens karakter.

Det onde
Her er det naturlig å nevne at ikke alle engler som finnes tilhører Gud og tjener Ham.
Bibelen indikerer at Satan selv en gang var en av Guds engler. Han beskrives som Lucifer, lysets engel, en kjerub, som var svært vakker. Sitat: ".....Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub........  Din skjønnhet gjorde deg hovmodig...." (Es. 28:13-17)
Fordi Lucifer ble stolt og hovmodig og ville heve seg over Gud og selv ta imot tilbedelse, ble han kastet ut av himmelen sammen med de englene som fulgte ham. Lucifer er opphavet til det Bibelen betegner som "det/den onde", Han hater Gud og forsøker å få mennesker til å vende seg bort fra det gode og gjøre det onde eller være likegyldige overfor det gode.
Paulus sier at Satan kan omgjøre seg og se ut/bli oppfattet som en engel. Sitat:"For selv Satan skaper seg om til en lysets engel." 2 Kor.11:14, dermed er det viktig for oss mennesker å være litt kritiske når det gjelder engle-åpenbaringer og engle-lære, vi vil nødig bli lurt av noe som til syvende og sist viser seg å være ondt!

Skytsengler
Vi vet ikke med sikkerhet, men mye tyder på at alle har en spesiell engel, en skytsengel som vokter og bevarer oss.
Guds gode vilje for alle mennesker er at vi skal ta imot frelse og bli Hans barn.
Når et menneske tar imot sin rett til å være Guds barn, aktiveres flere løfter fra Bibelen som har med beskyttelse fra engler å gjøre.
Likevel tror jeg at de som ikke har tatt et bevisst valg om å være kristen enda, også har en Gudgitt engle-beskyttelse, fordi Gud elsker dem så høyt.
Bare se på disse sitatene fra Bibelen:
Matt 18:10 " Pass dere for å forakte en eneste av disse små.....de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt."
Salme 91:11 "For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier."
Hebr. 1:14 "Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? "
Salme 34:8 "Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare."

Vi er heldige som har engler rundt oss som beskyttelse mot alt ondt som vil forsøke å nå oss, likevel er det ikke englene vi skal snakke med for at de skal "like" oss bedre og for at vi derfor kan få bedre beskyttelse. De englene som er i tjeneste hos Gud mottar bare sine ordre fra Gud selv, Det er Guds vilje de utfører, ikke vår vilje eller sin egen vilje.

Magi 
Hvis vi begynner å snakke direkte til engler selv, beveger vi oss bort fra Bibelens anbefalinger og inn på magiens veier. Magiens vesen består i en tro på at dersom bestemte teknikker og handlinger utføres på en bestemt måte, vil det ønskede resultatet inntreffe. Magi er menneskeverk mikset med overnaturlige krefter som ikke har sitt opphav hos Gud og som jeg vil fraråde enhver å drive med.

Gud har gjort det enkelt for oss, Jesus sier til disipplene sine før Han reiser opp til himmelen "...jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. ............. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen."

Det er Gud, vår Far, som gir oss det vi ber om når vi ber i Jesu navn. Englene er sendebud fra Ham.
Går vi bønnens vei, legger vi alt i Guds hender, og tar det imot som Guds gave.
Magi er å selv ta kontroll i eget liv istedenfor å legge livet sitt helhjertet i Guds hender.


Det finnes mange eksempler på at mennesker har opplevd overnaturlige hendelser som har reddet livet deres, da blir det ofte sagt at "Jeg hadde englevakt." Det er godt og trygt å vite at Gud omslutter oss med sin kjærlighet og bruker englene til å passe på og legge ting til rette for oss.

Selv har jeg aldri sett en engel, men jeg er sikker på at mange av dere som leser dette har erfaring med engler. Skriv gjerne din historie i kommentar-feltet under eller send meg en mail (blogchurch@yahoo.com) .
Kilder:
Billy Graham: "Englene - Guds hemmelige agenter"
Alf Somdal: "Tro og lære"
Tore Langerud: art. Korsets Seier 24/9-10 side 8

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dette var bra, og godt fundamentert i Guds Ord, Bibelen. Denne lærdommen er vel verdt å ta imot!

GroLinda sa...

Nydelig skrevet Lene ;o) Leste og ble helt betatt. Måtte skrive av det du hadde skrevet her. Håper ikke det gjør noe? Skal ha det i en bok "om alt mulig" til meg selv ;o)
Klem fra Gro :o)