onsdag 24. mars 2010

Kjenne Gud / To know God

Vi er alle sammen kjent av Gud, Han er genuint interessert i hver enkelt av oss.
Men vi kan også selv kjenne Gud - hvilken invitasjon!
Å bli kjent med Han som skapte himmel og jord, og som eier all kunnskap, kjærlighet og visdom.
Vi lærer Gud å kjenne gjennom å omgås Ham gjennom f.eks å snakke med Ham om hverdagslige ting, innlemme Ham i våre hverdagslige sysler. Spør Ham om spørsmål, be Ham om råd - åpne livet for Ham gjennom at vi deler våre helt enkle hverdagslige gjøremål med Ham.
De som gjør det, vil lærer Ham å kjenne.
Våg å gjøre deg selv sårbar innfor Gud, vis Ham dine innerste følelser og tanker.
Gi Ham av deg selv både på godt og vondt - Han tåler det.....og du vil finne trøst og glede i Hans nærhet.

Ingen kommentarer: