mandag 22. mars 2010

Guds tanker / God's thoughts

Våre tanker er menneskelige, Guds tanker er guddommelige.
Jeg tror det er bortimot umulig for oss mennesker å forstå Guds tanker og veier, vi kan se litt, et stykke, men å forstå fullt ut vil vi ikke kunne før vi kommer til himmelen.
Når vi ser at vi er støv i forhold til Guds storhet, kan vi i større grad kjenne den enorme tryggheten og kjærligheten Gud gir gjennom at Han har planlagt alle våre dager før noen av dem hadde begynt, at Han har formet oss og så oss den gang vi var et foster!
Guds genuine interesse for hvert enkelt menneske er nesten for stor til at vi kan fatte det - vi må ty til troen her også...


Ingen kommentarer: