onsdag 10. november 2010

Skyggelandet

Dette verset er nedtegnet i Jesajas bok. Han levde ca 700 år før Jesus ble født, han var profet og i boken hans profeterer han om ting som Gud viste ham at skulle skje.
Slik ser verset ut i sammenhengen det står i:

Det folk som vandrer i mørket,

får se et stort lys;
over dem som bor i skyggelandet,
stråler lyset fram.

Du lar dem juble høyt
og gjør gleden stor.
De gleder seg for ditt åsyn
som en gleder seg i kornhøsten,
som en jubler når hærfang skiftes.

For åket som tynget folket,
stangen over nakken på det
og staven som driveren brukte,
har du brutt i stykker ......

..........For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder,
og hans navn skal være:
Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
Evig Far og Fredsfyrste."

Verset er altså endel av en profeti om at Gud ville sende en frelser som kunne fri oss mennesker (fulle av skyld)fra våre synder. Jesus ble oppfyllelsen av denne profetien, Han steg ned fra himmelens herlighet, ble menneske slik som oss, men syndet ikke og kunne derfor bære våre synder på sine skuldre, slik at vi ved å tro på Ham, kunne bli frelst/kalles Guds barn og få slippe å bære vår egen skyld.
Derfor sier tusenvis av mennesker idag at Jesus er deres evige Far, grunnen til deres ubetingede fred i hjertet og deres underfulle rådgiver i alle situasjoner .
Vi trenger ikke lenger leve i skyggelandet, for lyset har kommet og skinner for dem som vil ta imot det.

Ingen kommentarer: