lørdag 6. november 2010

Brev til deg!


Mitt Barn…


Du vet kanskje ikke hvem jeg er,
men jeg vet alt om deg                                   Salme 139:1

Jeg vet når du sitter og når du står oppreist      Salme 139:2

Jeg er vel kjent med alt du er                          Salme 139:3

Til og med hvert eneste hårstrå                       
på ditt hode vet jeg om                                   Matteus 10:29-31

For du ble skapt i mitt bilde                             1. Mosebok 1:27

I meg lever du og beveger deg og er til          Apostlenes gjerninger 17:28

For du er min slekt                                          Apostlenes gjerninger 17:28

Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget       Jeremia 1:4-5

Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen         Efeserne 1:11-12

Du var ikke en feiltagelse,
for alle dine dager er skrevet opp i min bok       Salme 139:15-16

Jeg fastsatte den eksakte tiden for
din fødsel og hvor du skulle bo                         Ap.gj. 17:26

Du er skremmende og vidunderlig skapt           Salme 139:14

Jeg vevde deg sammen i din mors mage         Salme 139:13

Og jeg dro deg fram den dagen du ble født       Salme 71:6

Jeg har blitt fremstilt feil av
dem som ikke kjenner meg                              Johannes 8:41-44

Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint,
jeg er sann kjærlighet                                      1 Johannes 4:16

Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet        1 Johannes 3:1

Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far                  1 Johannes 3:1

Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske
far noen gang har kunnet tilby                           Matteus 7:11

For jeg er den perfekte far                                Matteus 5:48

Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd            Jakob 1:17

For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov        Matteus 6:31-33

Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp                 Jeremia 29:11

Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet                        Jeremia 31:3

Mine tanker for deg er like
talløse som sandkornene på stranden                            Salme 139:17-18

Og jeg fryder meg over deg med jubel                         Sefanja 3:17

Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg                 Jeremia 32:40

For du er min verdifulle eiendom                                   2. Mosebok 19:5

Av hele mitt hjerte og hele min
sjel ønsker jeg at du skal slå rot                                    Jeremia 32:41

Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting               Jeremia 33:3

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte,
vil du finne meg                                                           5. Mosebok 4:29

Ha din lyst i meg,
og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker                            Salme 37:4

For det er jeg som gir deg disse ønskene                    Filipperne 2:13

Jeg er i stand til å gjøre mer for
deg enn du kan klare å forstå                                       Efeserne 3:20

For jeg er din største oppmuntrer                                2 Tessaloniker 2:16-17

Jeg er også den Far som trøster deg
under alle dine problemer                                          2 Korinterne 1:3-4

Når du har hjertesorg, er jeg nær deg                         Salme 34:19

Som en hyrde bærer et lam,
har jeg båret deg nær til mitt hjerte                              Jesaja 40:11

En dag vil jeg tørke vekk hver
eneste tåre fra dine øyne                                            Åpenbaringen 21:3-4

Og jeg vil ta vekk hver eneste
smerte du har lidd her på jorden                                 Åp. 21:3-4

Jeg er din Far,
og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus         Johannes 17:23

For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus                  Johannes 17:26

Han er det nøyaktige bilde av min eksistens                 Hebreerne 1:3

Han kom for å demonstrere at jeg er for deg,
og ikke imot deg                                                         Romerne 8:31

Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder         2 Korinterne 5:18-19

Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones                2 Korinterne 5:18-19

Hans død var det ultimate uttrykk
for min kjærlighet til deg                                              1 Johannes 4:10

Jeg ga opp det jeg elsket for å
prøve å få din kjærlighet                                               Romerne 8:31-32

Dersom du mottar min sønn Jesus som gave,
da mottar du meg                                                        1 Johannes 2:23

Og ingenting vil noen gang skille
deg fra min kjærlighet igjen                                          Romerne 8:38-39

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet
himmelen noen gang har sett                                        Lukas 15:7

Jeg har alltid vært Far,
og vil alltid være Far                                                    Efeserne 3:14-15

Mitt spørsmål er…
Vil du være mitt barn?                                                  Johannes 1:12-13

Jeg venter på deg                                                       Luke 15:11-32


Kjærlig hilsen fra din himmelske Pappa,
den allmektige Gud


Permission To Copy:


Please feel free to copy this text and share it with your friends as long as you do so free of charge and you include the following copyright information... "Father's Love Letter Used By Permission Father Heart Communications Copyright 2001-2008 www.FathersLoveLetter.com"

4 kommentarer:

sigrid sa...

Nydeleg!

Takk♥

Lolas datter sa...

Rørende og vakkert....dette kjærlighetsbrevet tar jeg imot med glede og takknelighet!

Fjordheim sa...

Farskjærlighetsbrevet har folk i vår menighet delt ut en hel masse av. Folk tar imot det og mange leser det.
Ha en god kveld :)

Anonym sa...

for et nydelig brev...tårene renner nedover kinnet mitt <3