fredag 10. september 2010

Som i et speil


Hele livet lærer vi mer om oss selv og andre, hvis vi vil....

Noen ganger kan vi kjenne igjen våre egne svakheter (eller styrker) når vi lever nær andre mennesker.
Våre reaksjoner i disse situasjonene, vil kunne vise oss hvordan vi behandler våre egne svakheter. Fordømmer du andre som gjør den samme feilen som deg selv, lever du sannsynligvis under fordømmelse selv.
Ingen troende mennesker behøver leve i fordømmelse.
Hvis vi bekjenner våre synder når vi har gjort noe galt, er Gud trofast og tilgir oss syndene våre og renser oss fra all urett. (1 Joh. 1:9)
Lever vi i åpenhet for Gud på dette området, finnes det ingen fordømmelse for de som er kristne (i Kristus) (Rom. 8:1)
Sannheten er at vi er renset fra all synd og rettferdige for Gud (Rom. 3:28).

Når du gjenkjenner dine egne feil i andres oppførsel, så vis tålmodig kjærlighet og forståelse. Av og til vil du kanskje kunne være med å hjelpe den som feiler til å gjøre opp for seg, slik at "han" kan gå videre.