onsdag 5. mai 2010

Tilgivelse - Forgiveness

TILGIVELSE:


I Matteus 18.21-35 står det en lignelse om en tjener som ikke ville tilgi.
Han fikk selv ettergitt en veldig stor gjeld, men ville ikke ettergi en liten gjeld til en medtjener.
Gud har tilgitt oss all skyld og gitt oss alt i Jesus. Når vi da velger å ikke tilgi hverandre så oppfører vi oss som denne tjeneren som ikke ville tilgi.
Hvis vi derimot får se våre liv i lys av forsoningsverket og skjønner hvilken stor nåde vi er blitt vist, kan vi lettere tilgi.
Å tilgi betyr: å benåde, ettergi gjeld, oppgi tanken på hevn, slippe
Det er sikkert mange andre definisjoner også som er i samme retning.
Jeg og du kan forløse mennesker som har såret oss, og stole på at Gud ordner opp i den saken det gjelder. Når vi gir nåde kan vi selv leve i nåden.
Om vi krever rettferdighet må vi ta imot det på alle områder i livet vårt, og det vil bli et bytte som langt fra er til vår fordel.
Nåden triumferer over dom!
I Hebreerbrevet 12. 14-15 står det skrevet om å være på vakt så ikke noen kommer bort fra Gus nåde, og så er det nevnt om bitterhets røtter som smitter mange.
Som sjelesørger i mange år, og ut fra egen erfaring, vet jeg at dette er et kjempeproblem i manges liv. Derfor er det nødvendig at vi hjelper hverandre til å bli kvitt utilgivelse og rense våre liv ifra bitterhet. Veldig mye, både psykisk og fysisk helbredelse manifesteres i kjølvannet av tilgivelse. Det er dessuten fantastisk og kjenne på den følelsen av å være nybadet i nåden.
Likevel kan det være slik at selv om vi tilgir, må tilliten bygges opp igjen over tid. Noen situasjoner er så spesielle også, at det kanskje aldri vil være tilrådelig med ny kontakt. Uansett er det likevel et stort poeng i tilgivelsen. Den løser det negative båndet som oppstår i situasjoner der utilgivelsen råder, og gir mulighet til å gå videre med sitt eget liv.
Tillit er en gave vi får av et annet menneske, ikke noe vi kan kreve.
Kanskje lurt at vi tenker på det, før vi opptrer i hverandres liv "som elefanter i et glassmagasin"!!!
Mennesket er skjørt skapt og må behandles med varsomhet.


Innlegget er skrevet av Britt Høiland

1 kommentar:

Cinna sa...

Åh, vad glad jag blev att hitta din blog och när jag trycker på knappen så hör jag Michael W Smith
den som skrivit de underbaraste lovsångerna:)
Jag kommer tillbaka
Cinna i Stockholm