tirsdag 6. april 2010

En viktig overgang - cross over

Det er Jesus som sier disse ordene i en tale der Han sammenligner seg selv med Gud (Faderen), Jesus fremhever 7 likheter mellom Ham selv og Gud (altså Faderen og Sønnen). de er like i gjerning, kunnskap, makt til å reise opp døde, domsmyndighet, ære, makt til å gi evig liv og like i guddommelig selveksistens.
Alt dette kan du lese i det femte kapittlet i Johannes evangelium fra vers 19-26
Å gå over fra død til liv er ikke noe "pytt-sann", Jesus sier at hvis vi ikke tror på Ham og Han som har sendt Ham - har vi ikke livet i oss - det kan ikke bety at vi er døde - for det er mange som ikke tror på Gud og som fremdeles lever.
Men som så ofte når Jesus snakker om noe, snakker Han ut fra en åndelig forståelse og på et åndelig plan.
Det Han sier er altså at hvis man ikke tror på Gud er man åndelig død.
Hvert menneske er født med en ånd, når vår fysiske kropp dør, forlater ånden kroppen og lever videre.
Jesus nevner også dom i dette verset - det er noe vi ikke liker å tenke på eller snakke om. Vi er utrygge og redde for å bli dømt, fordi vi innerst inne vet at vi har gjort mange gale gjerninger, tenkt feil tanker osv.
Men for de som har blitt kristne er ikke dommen skremmende, vi vet at vi har syndet og ikke fortjener Guds nåde, men vi vet også at Jesus har tatt på seg straffen for ALT det gale vi har sagt, tenkt og gjort, derfor vil ikke Gud dømme oss.
Og det er akkurat det Jesus henviser til i dette verset - at den som har gått over fra døden til livet, gjennom å tro på Jesus, Guds sønn og Gud, han vil ikke bli stilt for dommen.
Slike nyheter blir jeg lykkelig av!.
 P.S
Jeg har av og til tenkt på hvor lite helhetlig menneskesyn man har her i vesten. På skolen lærer barna mye om naturen og hvor viktig det er at man tar vare på den, de lærer om historien vår, om kroppen sin og litt om de mellommenneskelige ting. Man lærer også om ulike religioner og hva de tror er sant, men at vi er åndelige vesener er det ingen som får høre om.
Isteden blir barna oppfostret til å tro at vi er godt utviklede pattedyr.
Men forskjellen mellom dyr og mennesker ligger blant annet i dette med ånd. Dyr har ikke evig liv, men det har mennesket - fodi vi har en ånd som lever evig boende i oss.
Det tar tid å bli kjent med hvordan vår ånd er og fungerer.
Gud er ånd og Han taler til oss mennesker gjennom vår ånd. Inntil vi vet hvordan vi skal høre det som er åndelig, er det tåkete for oss.
Gud har heldigvis også talt til oss mennesker gjennom Jesus og de menn og kvinner som omtales i Bibelen.
Gud taler også til mennesker idag, når vi lærer oss å lytte til vår ånd og skille mellom våre egne tanker og Guds ord i vår ånd. Hadde vi øvd opp evnen til å forstå det åndelige fra vi var barn, ville kanskje mange ting ha vært annerledes?
Mye kunne vært sagt om dette, men jeg stopper her....uansett - Guds ord som står skrevet i Bibelen er nok til å både leve og dø på.


Ingen kommentarer: