fredag 12. mars 2010

Om å dele med andre....

Direkte ord fra Bibelen idag.
Når vi skal formidle ord, har vi lett for å gjøre det enkelt for de som hører på å komme med unnskyldninger, slik at man kan bort-argumentere det man selv ikke har så lyst til å gjøre.
Gud derimot, vet at det beste for oss er å gjøre det som er rett, derfor taler Han direkte på sak.
Selv om bibelverset idag er hentet fra en av lov-avsnittene i Bibelen, og vi som lever idag, strengt tatt ikke må leve etter loven Gud gav fordi Jesus har betalt prisen for alle våre lovbrudd - så er det jo slik at vi som elsker Gud og er takknemlig for den frelsen Jesus har tilveiebragt, gjerne vil gjøre det som er etter Guds behag.
Å gjøre godt mot andre er noe Gud elsker at vi gjør, for det er slik Han er.....

Ingen kommentarer: