torsdag 18. mars 2010

Ikke fordømt? (No condemnation)

Det er ingen grunn til å hverken føle seg eller være fordømt hvis man har tatt imot Jesus Kristus som frelser. Vi kan gjøre gale ting som vi behøver å erkjenne og gjøre opp for innfor oss selv og våre medmennesker, men forholdet til Gud berøres ikke av våre dårlige gjerninger etter at vi er blitt frelst.
Forholdet til oss selv og våre medmennesker blir påvirket av synd, frimodigheten vår innfor Gud kan også påvirkes negativt, men Gud ser oss som skyldfrie fordi Jesus har tatt all vår skyld og synd på seg, når vi blir frelst og sier Ja til å ta imot Jesus som redningsmannen (frelseren) i vårt liv.
Jesu frelse dekker over alle gjerninger vi gjør.

En av våre utfordringer er å tro dette og tilgi oss selv og leve så ydmykt at vi lett kan be de vi har såret eller syndet mot om tilgivelse, slik at relasjonene våre kan være rene.

Når man har sett denne sannheten er det ikke vanskelig å bære over med andre menneskers synder mot oss, for vi er da klar over hvilken stor gjeld vi selv er ettergitt.
Å få leve i fellesskap med Gud er og blir bare nåde (en gave) ingenting noen av oss har gjort seg fortjent til.

1 kommentar:

Lolas datter sa...

Dette er de beste ord som tankene kan hvile i. Takk skal du ha!