fredag 5. mars 2010

Byrder


Det finnes få ting som oppmuntrer og gleder oss mennesker på en slik måte som når noen går nær til oss på en omsorgsfull måte når vi har det vanskelig.
Vi møter på situasjoner gjennom livet som blir til byrder som kan være tunge å bære alene.
Når noen bryr seg, hjelper oss praktisk eller lytter til de ordene vi vil si, er de med på å gjøre byrden/det vasnkelig i livet litt lettere.
Sammen er vi sterkere enn når vi står alene.
At vi atpåtil kan få være med å oppfylle "Kristi lov" som jeg tror sikkert må være kjærlighetens lov: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og all din forstand og din neste som deg selv", må jo være et pluss!
Oppfordringen går til deg og meg om å vise omsorg og være tilgjengelig for mennesker som trenger det med det vi forvalter av midler og talenter.

2 kommentarer:

Anonym sa...

takk for flott musikk og fine ord:)
Dagen blir bedre av være innom siden din.

Anonym sa...

Bibelverset talte til meg i dag. På underfull måte har jeg selv fått styrke ved å sende sms-oppmuntringer til min kollega som for tiden er sykmeldt. Guds nåde overgår all forstand.
Grethe