mandag 18. januar 2010

Hvem er disse?


En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?»
«Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
de har vasket sine kapper
og gjort dem hvite i Lammets blod.
Derfor står de for Guds trone
og tjener ham dag og natt i hans tempel,
og han som sitter på tronen,
skal reise sin bolig over dem.
De skal ikke lenger sulte eller tørste,
solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.
For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem
og vise dem vei til kilder med livets vann,
og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Åp 7,13–17


Ingen kommentarer: