onsdag 23. desember 2009

Hvordan blir en kristen?

Romer brevet kapittel 10, og vers 13
"Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst!"
Efeser brevet kapittel 2, og vers 8
"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave."

Da Jesus døde på korset, betalte han for dine synder med sitt eget liv!
Derfor kan alle mennesker blir frelst ved Guds nåde. Ordet nåde betyr “ufortjent gunst”.
Det betyr at frelsen er noe du ikke har fortjent, eller kan bygge opp ved egne gjerninger, men motta som en gave fra Gud.
Frelsen handler ikke om hva du må gjøre for Gud, men hva Han har gjort for deg.
Frelsen handler ikke om at du skal klare å leve et perfekt liv, men at Jesus tilgir deg fordi du ikke klarer det.
Frelsen handler ikke om at du må være religiøst anlagt, men å få Den Hellige Ånd innlagt.
Dersom du ønsker å bli en kristen, trenger du kun å aksepterer at frelsen skal gjelde deg.


Dette kan du gjøre ganske enkelt ved å be denne frelsesbønnen:
Kjære Himmelske Far, Jeg kommer til deg i Jesu Kristi navn.
Jeg tror at du sendte Din Sønn til jorden for å dø for mine synder.
Jeg tror at Han stod opp igjen fra de døde.
Jeg takker deg Jesus, for at du tok den straffen jeg skulle ha.
Takk at du døde på korset for meg.
Jeg bekjenner nå at du skal være min Herre.
Jeg vender om til deg, jeg vil leve for deg, jeg gir deg mitt liv.
Takk at jeg nå blir født på ny ved Den Hellige Ånd.
Takk at jeg nå har motatt det evige liv.
Amen.

Dersom du ba denne bønnen av et ærlig og oppriktig hjerte, er du blitt frelst.
Må Gud velsigne deg i din vandring med Gud.
Ta kontakt med noen kristne som du kjenner  og en menighet på ditt hjemsted,

Ingen kommentarer: