torsdag 10. desember 2009

Den som kommer til Jesus...Jesus sier i Johannes 6: 37-40
"Den som kommer til meg,
vil jeg aldri støte bort.
For jeg er ikke kommet ned fra himmelen
for å gjøre det jeg selv vil,
men det han vil, han som har sendt meg.
..........
For dette er min Fars vilje, at hver den
som ser Sønnen og tror på ham,
skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp
på den siste dag.»

Ingen kommentarer: